Vizyon - Misyon

Vizyon

Değişen dünyamızda Üniversite-Endüstri işbirliği çerçevesinde, kalifiye eleman yetiştiren bir yüksekokulda, Atatürkün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda, yeni fikirlere açık, bilim ve teknolojik yönden olduğu kadar, ekonomik açıdan tam bağımsız bir türkiye için fikri hür vicdanı hür teknik elemanlar yetiştirmektir.


Misyon

Makine ve İmalat Sektöründe son teknolojileri yakından takip etmek, Türkiye'de ve özellikle Kocaeli'deki endüstri kuruluşlarının gereksinim duyduğu, makine ve elektrik-enerji teknolojileri konularında yetişmiş nitelikli teknik eleman açığını karşılamak ve onların beklentilerine cevap vermektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors