KOU
 

 

“KAYNAK TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” tamamlanmıştır. Bu proje sayesinde “Kaynak Teknolojisi” programında öğrenim gören öğrencilerimizin hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli kaynakçı, teknik eleman ve uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz geleneksel ve inverter kaynak yöntemlerinin birçoğunu tanıyacak ve uygulama imkanı bulacaktır. Uluslararası Kaynak eğitimlerinin ders içerikleri incelenerek hazırlanmış olan teorik eğitim programımız “Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı” ‘nda gerçekleşecek olan eğitimleri destekleyecek nitelikte hazırlanmış ve aşağıdaki nitelikleri karşılaması amaçlanmıştır.

 

· Kaynak yöntemleri, metal malzemelerin kaynak sırasındaki davranışları, kaynak hesapları ve standartları

· Tahribatsız, mekanik test ve görsel muayene inceleme tekniği

· Kaynak talimatları, kaynak prosedürü özellikleri ve nitelikli kaynak prosedürlerinin uygulanması

· Malzeme ve sarf malzemelerin özellikleri

· Mühendislik çizimleri, işçilik toleransları

· Kaynak prosedürü şartnameleri, yöntemler ve prosedürlerin değerlendirilmesi

· Denetim prosedürleri ve kabul kriterleri

· Uluslararası ve ulusal kaynakçı yeterlilik programları

· İmalat öncesi, imalat ve imalat sonrası ile ilgili kaynak kusurların belirlenmesi

· Ulusal özelliklere veya kodlara dayalı denetim gereksinimleri

· Kaynak ekipmanlarının işlevselliği ve uygulamaları/kısıtlamaları

 

Ulusal ve Uluslararası standartların kaynaklı imalatın ve kaynak personeli kalifikasyonun her aşamasında süreçlere yön vermesi, nitelikli ara eleman gücünü şart koşmaktadır. Bu nedenle, Kaynak Teknolojisi programı öğrencileri hem teorik eğitimi destekleyecek materyallerin yeterliliği hem de pratik uygulamaların aktifliği sayesinde yeterli bilgi birikimine ve  sorgulama yeteneğine sahip olacaklardır.

 

Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu  Kaynak Teknolojisi Laboratuarı