KOU
 

 

Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu İş Akış Şemaları

 • ÖĞRENCİ STAJ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEM SÜRECİ
 • MAZERET SINAVI İŞLEM SÜRECİ
 • TEK DERS SINAVI İŞLEM SÜRECİ
 • MEZUNİYET SÜRECİ ( ÖNLİSANS DİPLOMASI )
 • KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • YENİ ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • YÜKSEKONUR VE ONUR BELGELERİ VERİLMESİ İŞLEM SÜRECİ
 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI
 • GİDEN YAZILARIN DAĞITIMI VE TAKİBİ SÜRECİ
 • YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU
 • SINAV VE DERS PROGRAMLARININ YAPILMASI SÜRECİ
 • DERS MUAFİYET İŞLEM SÜRECİ
 • DERS TELAFİ SÜRECİ
 • DERS GÖREVLENDİRMELERİ SÜRECİ
 • PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ SÜRECİ
 • MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • EK DERS ÜÇTERLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • YURT İÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • HİBE (BAĞIŞ) ALIMI VE GİRİŞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
 • DEVİR GİRİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI