KOU
 

 

Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu İç Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

 

 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Organizasyon Şeması
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO İş Akış Şemaları
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Görev Tanımları
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO 2016 Yılı İç Denetim Standartlarına Uyum Eylem Planı
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO 2016 Faaliyet Raporu
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Görev Tanımı Formları
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Hizmet Envateri
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Risk Analizi
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Hassas Görev Raporu
 • Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzluklarin Bildirilmesi Rehberi
 • Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Personel Anket

   

  Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması