KOU
 

 

ÜNİVERSİTEMİZ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE EK SINAV VERİLMESİ HK
Duyuru Yayınlanma Tarihi
13 Mart 2018-09 Temmuz 2018
Açıklama
6569 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN AZAMİ SÜRELERİ DOLAN ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE İLGİLİ KANUNUN 28.MADDESİ UYARINCA 2(İKİ) EK SINAV HAKKI VERİLMESİNİN, 1.SINAVLARIN 16-22 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA, 2.SINAVLARIN İSE 3-9 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASI İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN 08/02/2018 TARİHLİ VE 2018/02 NO'LU TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILMIŞTIR.İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN GİRECEKLERİ SINAVLARI BELİRTEN BİR DİLEKÇE İLE 09.07.2018 PAZARTESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.