Bölüm Başkanları

Bölüm Başkanları

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN
Makine Bölüm Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Murat AYAZ
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors