Alternatif Enerji Teknolojileri Programı

Alternatif Enerji Teknolojileri Programı Hakkında

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikerinin Tanımı ve Görevleri

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi teknikeri klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi teknikeri uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;

Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.

Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunur.

Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapar.

Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.

Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunar.

İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarında, Elektrik ve Enerji bölümü altında “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” programında verilmektedir. 2020 Yılı itibariyle program, Türkiye’de 3’ü vakıf, 21 tanesi Devlet olmak üzere toplam 24 üniversite bünyesinde bulunmaktadır.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan YKS’ ye girmeleri, ÖSYM tarafından belirlenen baraj puanı aşmaları ve TYT puan türünden yeterli puanı almaları halinde bu programa yerleştirilebilirler.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde ve laboratuvarlarında pratik eğitim görürler. İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında; öğrenciler, birinci sınıf sonunda her yıl duyurulan başarı kriterleri ve kontenjanlara göre öğrencilerin başvurularına bağlı olarak belirlenen bölgedeki kuruluşlara gönderilirler veya yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere yaz stajı yaparlar.

Mezunların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler üretebilirler.

Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

Mezunların Eğitim Sonrası Statü ve Kazanç Durumları

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2- 2,5 katı kadardır. Özel sektörde görev yapan elemanların ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazladır. Ücret çalışma süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

Mesleki Eğitimde İlerleme Olanakları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

Elektrik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik

lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.Alternatif Enerji Kaynakları Programı Hakkında
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors