Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Hakkında

Uluslararası Enerji Ajansının (International Energy Agency) ve Avrupa Çevre Ajansının (Europan Environment Agency) kaydettiği ve periyodik olarak yayınladığı enerji verilerine göre dünya üzerinde enerji tüketimi yıldan yıla artmaktadır. Sanayileşmeye devam eden, ekonomik olarak büyüyen ve nüfüsü artmakta olan ülkemizde de enerji tüketimi her geçen gün artış göstermektedir. Bununla birlikte ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bölümü ithal kaynaklardan elde edilmektedir. Ülkemizde iktisadi büyümenin sürdürülebilir olması için ithal kaynaklardan elde edilen enerjinin azaltılarak yerli alternatif enerji kaynaklarının arttırılması bir zorunluluktur. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibari ile rüzgar, güneş ışığı, yağmur, jeotermal ısı, dalga hareketleri ve bio enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi açısından avantajlı bir konumdadır.

Aralık 2010 tarihli Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgar ile beraber güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisine de alım garantileri gelmiştir. Türkiye’de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yöneliş vardır. 2012 Temmuz itibariyle Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 2041 MW değerine ulaşmıştır. Ayrıca hala inşası devam eden rüzgar enerji santrallerinin toplam gücü 450 MW civarındadır. Sektördeki bu hızlı büyüme donanımlı teknik eleman ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. bu ihtiyacı karşılamak amacıyla açılan bölümümüz mezunları, rüzgar türbinlerinden güneş pillerine ve bio enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında istihdam edilebileceklerdir.. Bu sahada eğitimli bir iş gücünün olması, yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye’de daha hızlı yayılmasına da zemin hazırlayacak, ve ülkenin bilgi-tabanlı ekonomiye geçişi hızlanacaktır. 

 
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors